Author: Ana Brzakovic

March 31, 2020 / / books
March 25, 2020 / / na srpskom
March 24, 2020 / / experiences
March 19, 2020 / / na srpskom

Organizacija Lean In koju je pokrenula Šeril Senberg, COO Fejsbuka, objavila je povodom dana žena statistiku da od 195 zemalja, žene vode samo 14. Globalno, žene su plaćene 23% manje od muškaraca. Samo 7% Fortune 500 kompanija vode žene. Istraživanje Ujedinjenih Nacija iz 2018. godine kaže da je na svetu samo 27% žena na menadžerskim pozicijama (u Evropi i Severnoj Americi 37%

March 10, 2020 / / life